Werkwijze

Filmkamp Begeleiders Aannamebeleid

Voor de begeleiding werken met Filmkamp vrijwilligers uit de onderwijs- en filmhoek.

Veelal werken we met de filmdocenten van Jeweetzelf.TV die al heel wat jaren met succes mee draaien met het kamp.

Kennismaking / intake

Wanneer nieuwe begeleiders zich aanmelden voor Filmkamp hebben wij altijd een kennismakingsgesprek / intake vooraf, waarin we de kennis en ervaring van de begeleider in het werken met kinderen doornemen en nagaan. We checken ten minste 1 referentie. Overigens komt het bijna niet voor dat er begeleiders meegaan die we niet uit het netwerk kennen of aan de slag hebben gezien in hun werkveld. We kiezen altijd zorgvuldig voor mensen die we al kennen. Het is echter een kleinschalig kamp.

Veiligheid

Na de kennismaking en check op ervaring komen we samen in een voorbereidende dag voor begeleiders, waarbij ook een EHBO-voorlichting wordt gehouden en wordt mede gedeeld wie de vertrouwenspersonen zijn. Hierin nemen we uiteraard mee we wat wel en niet getolereerd wordt in de communicatie en fysiek contact in de groep.

VOG

Elke nieuwe begeleider moet voor aanvang van het kamp een VOG kunnen laten zien van niet ouder dan een half jaar.

Vertrouwenspersonen

Jolien de Lange (gecertificeerd leerkracht) is de vertrouwenspersoon voor de kinderen en ouders. Haar telefoonnummer is +31 6 13 56 56 54

Claudia Rison is het aanspreekpunt en tevens vertrouwenspersoon voor de begeleiders op het kamp. Haar telefoonnummer is +31 6 44 80 45 65